Jak naprawić odkształcony lub popękany jastrych?

Jastrych może odkształcać się i niszczyć zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu wylewki betonowej. Najtrudniejsze do naprawienia są odkształcenia trwałe, powstałe w pierwszych godzinach po wykonaniu wylewki. W tym czasie beton oddając wilgoć z powierzchni zaczyna się kurczyć, a w dolnej warstwie ma więcej wody, co powoduje powstawanie naprężeń powierzchniowych. W wyniku tego w niektórych miejscach wylewki pojawiają się pęknięcia, a jej brzegi uniesione są w górę.

Aby uniknąć trwałych odkształceń, można zastosować beton z niską zawartością wody, zbrojenie płyty betonu siatką stalową lub zbrojeniem rozproszonym, dyblowanie dylatacji czy też konsekwentną pielęgnację w pierwszej fazie wiązania betonu. Ważne jest także wykonanie i leżakowanie wylewki w korzystnych warunkach otoczenia, takich jak temperatura około 20°C, wilgotność powyżej 80%, brak przewiewu i nasłonecznienia.

Co zrobić jeśli odkształccenia już się pojawiły?

Jeśli jednak odkształcenia już się pojawiły, należy podjąć kroki, aby je naprawić. W przypadku odkształceń trwałych, konieczne jest rozbiórka wylewki wraz z usunięciem betonu, a następnie ponowne wykonanie wylewki. W przypadku odkształceń odwracalnych, należy poczekać na zakończenie procesu kurczenia się betonu i dopiero wtedy przystąpić do naprawy.

Mniejsze uszkodzenia

Najczęstszą metodą naprawy odkształceń jest uzupełnienie ubytków wypełniaczem z żywicy epoksydowej lub innej żywicy samopoziomującej. Należy pamiętać, aby przed naprawą dokładnie oczyścić powierzchnię z kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń. Po wypełnieniu ubytków powierzchnię należy wypoziomować, a następnie zagruntować i pomalować farbą lub pokryć jakimś innym materiałem.

Większe uszkodzenia

W przypadku większych uszkodzeń, np. pęknięć, należy dokładnie oczyszczać uszkodzone miejsca i uzupełniać je masą epoksydową lub żywicą samopoziomującą. Jastrych należy wypoziomować i zagruntować, a na koniec pokryć odpowiednim materiałem.

Ważne: Należy również zwrócić uwagę na to, czy wylewka została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Nieprawidłowe wykonanie wylewki może skutkować powstawaniem odkształceń i pęknięć, które z czasem będą się pogłębiać i wymagać kosztownych napraw.

Skorzystaj z pomocy specjalisty

 jastrych

W przypadku wystąpienia odkształceń lub pęknięć jastrychu, warto skorzystać z usług specjalistycznych firm, które oferują profesjonalne naprawy. Naprawa polega na wypełnieniu pęknięć i wygładzeniu powierzchni. Jednak, gdy mamy do czynienia z trwałymi odkształceniami, konieczna może być uzupełnienie lub jego wymiana.

Podsumowanie

Odkształcenia i pęknięcia jastrychu spowodowane są różnymi czynnikami, takimi jak błędy wykonawcze, nieprawidłowe warunki otoczenia podczas układania wylewki czy złej jakości materiały. Warto zwrócić uwagę na jakość wykonania wylewki oraz wybrać specjalistyczną firmę do jej naprawy w przypadku wystąpienia uszkodzeń. Dzięki temu można uniknąć kosztownych napraw i przedłużyć trwałość posadzki.

Scroll to Top