Kim jest flipper, na czym polega flipping mieszkań i jaki ma to wpływ na rynek mieszkań?

Flipper to jeden z najgłośniejszych zawodów ostatnich kilku lat, wokół którego narosło wiele mitów i legend. Z jednej strony flipperzy są postrzegani jako sprytni przedsiębiorcy, którzy w umiejętny i kreatywny sposób przekształcają „zwyczajne mieszkania” w ekskluzywne apartamenty, a z drugiej jako cyniczni cwaniacy, wykorzystujący trudną sytuację na rynku mieszkaniowym, pogłębiając swoimi działaniami patologie jakie go trawią. W niniejszym artykule tłumaczymy czym naprawdę jest ten zawód, jakie są jego korzenie i jak działalność flipperów wpływa na gospodarkę mieszkaniową?

Kim jest flipper?

Termin „flipper” odnosi się do przedsiębiorcy-inwestora, który kupuje nieruchomość wymagającą remontu Na rynku wtórnym) lub wykończenia (na rynku pierwotnym), aby ją następnie szybko sprzedać po wyższej cenie. Idea polega na pozyskaniu krótkoterminowego zwrotu z inwestycji poprzez zwiększenie wartości remontowanej nieruchomości i zbycie jej na rynku wtórnym.

Flipper – historia

Pierwsi flipperzy pojawili się w latach 70-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, kiedy tamtejszy rynek nieruchomości przeżywał dynamiczny rozwój. Inwestorzy specjalizujący się w rynku mieszkaniowym dostrzegli wysoki potencjał w szybkim procesie kupna, remontu i szybkiej odsprzedaży nieruchomości, które były nabywane w słabym stanie technicznym. Początkowo koncentrowało się to głównie na nieruchomościach mieszkaniowych, pozyskiwanych od osób mających problemy finansowe, starszych, chorych lub mieszkaniach pospadkowych, gdzie osoby dziedziczące od lat przebywały w innym regionie kraju.

W latach 80-tych i 90-tych zjawisko flippingu stało się bardziej powszechne, a praktyka ta ewoluowała obejmując różne typy nieruchomości – domy jednorodzinne, czy obiekty komercyjne. W miarę jak amerykański rynek nieruchomości osiągał dojrzałość, praktyka flippingu przeniosła się również na europejskie rynki mieszkaniowe, gdzie stała się coraz bardziej popularna, szczególnie w dużych miastach i regionach o dynamicznym rozwoju.

Etyczne aspekty działalności flipperów

Działalność tego typu jest jednak od dawna obarczona aurą kontrowersji. Krytycy tego typu działalności wskazują, że flipperzy koncentrują się na maksymalizacji zysków kosztem jakości prowadzonych remontów oraz wpływu na lokalną społeczność, gdzie biedniejsi mieszkańcy są kuszeni pozornie okazyjnymi ofertami sprzedaży nieruchomości. Ma to też istotny wpływ na dostępność mieszkań dla osób o niższych dochodach oraz na destabilizację lokalnych rynków mieszkaniowych.

Z drugiej strony zwolennicy flippingu argumentują, że ta działalność może przyczynić się do poprawy stanu technicznego starszych nieruchomości oraz do rewitalizacji zaniedbanych obszarów. Ponadto, skuteczne inwestowanie w nieruchomości może generować korzyści finansowe dla inwestorów oraz przyspieszyć obrót na rynku mieszkaniowym.

Wpływ flipperów na rynek mieszkaniowy

Flipperzy mają istotny wpływ na rynek mieszkaniowy. Z jednej strony, mogą przyczynić się do zwiększenia podaży mieszkań poprzez rewitalizację i modernizację istniejących nieruchomości, ale z drugiej, niektórzy obawiają się, że działalność flipperów może prowadzić do nadmiernej spekulacji, wzrostu cen nieruchomości oraz ograniczenia dostępności mieszkań dla osób o niższych dochodach.

Warto podkreślić, że rola flipperów w gospodarce mieszkaniowej jest dyskusyjna, a ostateczny wpływ ich działań zależy od wielu czynników, takich jak lokalne warunki rynkowe, polityka mieszkaniowa oraz etyczne standardy działalności inwestorów.

Scroll to Top