Folie izolacyjne – dopełnienie warstw podłogi

Folie izolacyjne to istotny element w budowie warstw podłogowych. W zależności od przeznaczenia pomieszczenia, jego lokalizacji oraz wymagań estetycznych i użytkowych warstwy podłogowe powinny zapewniać niezbędną wytrzymałość na obciążenia. Muszą chronić przed ucieczką ciepła i przenikaniem wilgoci, tłumić hałas, a wierzchnia warstwa posadzkowa gwarantować długotrwałe użytkowanie. Jednym z elementów warstw podłogowych jest często izolacja przeciwwilgociowa z użyciem folii, która może także pełnić inne funkcje.

Wskazówka: W przypadku folii budowlanych, grubość jest dobierana w zależności od jej przeznaczenia i narażenia na ewentualne uszkodzenia. Na ogół, jako izolację przeciwwilgociową na betonowym podłożu stosuje się folie o grubości 0,4-0,5 mm, a jako osłonową np. na styropianie wystarczy zastosować grubość 0,2 mm. Folie budowlane są szerokim i stosunkowo łatwym w użyciu materiałem budowlanym, który jest niezbędny podczas budowy warstw podłogowych.

Podłoga bezpośrednio na gruncie

W domach niepodpiwniczonych podłoga parteru styka się bezpośrednio w gruntem. Konieczne jest zatem zabezpieczenie warstw podłogowych przed wnikaniem wilgoci, jak i ograniczenie strat ciepła przez dużą powierzchnię posadzki. Podłoże pod izolację przeciwwilgociową musi być na tyle gładkie i równe, aby nie powodowało uszkodzenia na ostrych występach i wgłębieniach. Warstwa folii powinna być połączona z izolacją poziomą ścian na całym obwodzie, jak i na wewnętrznych ścianach.

Standardowa podłoga międzypiętrowa

Na większości stropów żelbetowych układane są podkłady podłogowe tzw. pływające. Składające się z kolejno układanych warstw – wyrównującej, izolacji akustycznej bądź cieplnej i jastrychu podłogowego. Izolację akustyczną układana z płyt ze specjalnego styropianu (miękkiego) nazywanego akustycznym grubości 3-4 cm. Oprócz styropianu akustycznego jako wyciszenie podłogi można użyć z twardych płyt wełny mineralnej o grubości 40 mm lub ze specjalnej pianki polietylenowej o grubości 15-20 mm. Należy zabezpieczyć je folią przed wnikaniem zaprawy podczas wylewania jastrychu, a jego grubość nie może być mniejsza niż 4,5-5 cm.

Folie izolacyjne a wilgoć i zalania

Wykorzystywane do izolacji przeciwilgociowej i funkcji ochronnych folie budowlane to najczęściej wielkowymiarowe pokrycia z polietylenu o najczęściej stosowanych grubościach od 0,2 mm do 0,5 mm. Ich szerokość po rozłożeniu z nawiniętej rolki może wynosić 4-6 m, a długość sięga 20-25 m.

W przypadku izolacji przeciwwodnej, folie budowlane stosuje się jako warstwa izolacyjna podczas budowy podłogi parteru lub stropu międzypiętrowego. Dzięki foliom, podłoga chroniona jest przed wilgocią, która może przedostać się z gruntu lub z innych źródeł, co zapewnia długotrwałe użytkowanie i wytrzymałość. Izolacja przeciwwodna jest szczególnie ważna w przypadku budynków niepodpiwniczonych, gdzie podłoga styka się bezpośrednio z gruntem.

Podłoga parterowa

folie izolacyjne

W przypadku podłóg parterowych, betonowy podkład kładzony jest na warstwie podsypki wyrównującej. Następnie układa się izolację przeciwwilgociowa. Warstwa folii należy połączyć z izolacją poziomą ścian fundamentowych na całym obwodzie, jak i na wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych i działowych. W przypadku podłóg na stropach, izolacja przeciwwodna umieszcza się zazwyczaj między warstwami podkładowymi pod posadzką. Konfiguracja warstw podkładowych zależy od przeznaczenia pomieszczenia, stanu surowego stropu oraz rodzaju pokrycia podłogowego.

Inne wykorzystania folii budowalnej

Folie budowlane mogą być użyte również jako izolacja akustyczna, termiczna i paroszczelna. W przypadku izolacji akustycznej, specjalne płaty styropianu lub pianki polietylenowej umieszcza się pomiędzy warstwami podkładowymi pod posadzką. Następnie pokrywa folią izolacyjną, aby zapobiec wnikaniu zaprawy podczas wylewania jastrychu. Izolację termiczną zwykle umieszcza się między warstwami podkładowymi pod posadzką w celu ochrony przed ucieczką ciepła. Folia paroszczelna natomiast, stosuje się w przypadku pomieszczeń pod stropami odgradzającymi nieogrzewane poddasze.

Scroll to Top