Liczenie przewodów w puszce elektrycznej?

Liczenie przewodów wydaje się być prostym zadaniem, ale istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na wypełnienie puszki, w tym kaliber przewodów, objętość puszki elektrycznej oraz obecność dodatkowych elementów elektrycznych, takich jak zaciski kablowe, gniazdka, włączniki i inne elementy, które planujesz umieścić w puszce. Skorzystaj z naszego przewodnika, jak zliczać przewody w puszce elektrycznej. Zapewni on bezpieczeństwo i sukces modernizacji instalacji elektrycznej.

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy związanej z instalacją elektryczną w domu, ważne jest, aby znać Krajowy Kodeks Elektryczny dotyczący okablowania. Puszki elektryczne, zwane również puszkami łączeniowymi, zamykają połączenia przewodów i pomagają chronić przed zwarciami oraz zapobiegać pożarom. Jednak umieszczenie zbyt wielu przewodów w puszce elektrycznej jest sprzeczne z Krajowym Kodeksem Elektrycznym. Ograniczenie liczby przewodów i innych komponentów ma na celu uniknięcie możliwych zwarć oraz przegrzania spowodowanego zbyt ciasnym upakowaniem przewodów. Termin „wypełnienie puszki” odnosi się do całkowitej objętości przewodów, urządzeń i złącz znajdujących się w puszcze elektrycznej.

Obliczanie objętości puszki elektrycznej

Objętość puszki elektrycznej określa liczbę i rozmiar przewodów oraz urządzeń, które można w niej umieścić. Aby puszka elektryczna była uważana za bezpieczną, objętość osłony przewodów musi równać się lub przekraczać całkowitą objętość zebranych komponentów. W tym przewodów, elementów zaciskających, urządzeń, wyposażenia i przewodów uziemiających. Zazwyczaj producenci podają objętość puszki elektrycznej na samej puszce. Dodatkowe sekcje osłony przewodów, takie jak pierścienie gipsowe, nakrywki kopulaste lub pierścienie przedłużające, powinny również być oznaczone z objętością.

Obliczanie objętości pozostałych elementów

liczenie przewodów w puszce

Przewody to nie jedyne elementy, o których musisz się martwić podczas obliczania wypełnienia puszki. Musisz również wziąć pod uwagę objętość elementów zaciskających, urządzeń, wyposażenia i przewodów uziemiających. Każdy element otrzymuje określoną liczbę przewodów, która może być pomnożona przez wymaganą objętość na przewód w celu znalezienia całkowitego wypełnienia puszki. Rozdział 314.16 Krajowego Kodeksu Elektrycznego dostarcza szczegółowych informacji na temat obliczania objętości w zależności od rozmiaru i rodzaju elementów.

Liczenie przewodów w puszce elektrycznej

Zlicz przewody i inne elementy znajdujące się w puszce elektrycznej, aby określić, czy obecny układ lub planowane dodatki zmieszczą się w niej. Zacznij od znalezienia objętości puszki elektrycznej. Objętość ta będzie określać liczbę i rozmiar przewodów, które można dodać do puszki, pozostając w granicach minimalnej objętości. Następnie policz liczbę przewodów na podstawie rozmiaru i rodzaju elementów. Należy pamiętać, że niektóre przewody nie wychodzą z puszki. Podczas gdy inne przewody mogą być liczone jako dwa – urządzenie lub obejma.

Aby obliczyć całkowite wypełnienie puszki, pomnóż całkowitą liczbę przewodów przez wymaganą objętość na przewód. Po obliczeniu wypełnienia porównaj je z minimalną objętością puszki. Objętość puszki powinna równać się lub przekraczać wypełnienie. Jeśli wypełnienie przekracza objętość puszki elektrycznej, będziesz potrzebować większej lub będziesz musiał dodać dodatkowe sekcje, aby zwiększyć objętość, takie jak pierścienie gipsowe, nakrywki kopulaste lub pierścienie przedłużające.

Scroll to Top