Jaka powinna być wysokość balustrady przy schodach?

Wymagania dotyczące schodów odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami budowlanymi. Wybór odpowiednich parametrów, takich jak wysokość balustrady uzależniony jest od rodzaju budynku i jego przeznaczenia. Rozpocznijmy od rozważenia obowiązujących regulacji prawa budowlanego, które stanowią podstawę dla tych decyzji.

Przepisy regulujące wysokość balustrad są precyzyjnie określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Kluczowym kryterium, które wpływa na konieczność montażu balustrady, jest wysokość pokonywanej przestrzeni. W praktyce oznacza to, że balustrady stają się niezbędne, gdy różnica wysokości przekracza 0,5 metra. Warto zaznaczyć, że szczególne wymogi dotyczą budynków użyteczności publicznej, zwłaszcza w przypadku schodów o szerokości przekraczającej 4 metry, gdzie konieczne jest zamontowanie balustrady pośredniej.

Jaka powinna być wysokość balustrady przy schodach?

Rodzaj budynku odgrywa kluczową rolę w określeniu odpowiedniej wysokości balustrady schodowej. W domach jedno- i wielorodzinnych, wysokość balustrady może wynosić 0,9 metra (mierzona do wierzchu poręczy). Jednakże w budynkach wielorodzinnych, wymagana jest wyższa balustrada o minimalnej wysokości 1,1 metra. Warto podkreślić, że wysokość balustrady ma znaczenie nie tylko w normalnych warunkach użytkowania, ale także w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar. W tych przypadkach zgodnie z przepisami technicznymi, dopuszcza się obniżenie wysokości balustrady do 0,7 metra, pod warunkiem zachowania odpowiedniej szerokości części poziomej, aby łączna suma wymiarów wynosiła co najmniej 1,2 metra. Niemniej jednak, takie rozwiązania są ograniczone do zastosowania na teatralnych balkonach czy widowni.

Osoby niepełnosprawne również mają swoje specjalne potrzeby dotyczące balustrad schodowych, zwłaszcza w przypadku pochylni przystosowanych do ich użytku. Balustrady przy takich instalacjach różnią się od tradycyjnych. W przypadku pochylni montuje się poręcze nie tylko na wysokości 0,9 metra, ale także na 0,75 metra od płaszczyzny ruchu. Taki sposób konstrukcji ułatwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym i podnosi standardy bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniej wysokości balustrady zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj budynku, jego przeznaczenie, a także specjalne potrzeby użytkowników. Istotne jest pozostawanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w użytkowanych budynkach.

Scroll to Top