Instalacja wodnego ogrzewania podłogowego

Podczas sezonu grzewczego prawidłowa instalacja wodnego ogrzewania podłogowego jest kluczowa. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zapewnić efektywną pracę systemu, istnieje kilka zasad, których warto przestrzegać. Podstawowym elementem instalacji jest warstwa jastrychu, która ma na celu przykrycie rur. Jastrych to mieszanka piasku, żwiru, wody i spoiwa, najczęściej cementu. W celu zwiększenia plastyczności jastrychu i zapewnienia lepszego przylegania do rur, zaleca się dodanie specjalnych emulsji, zwanych plastyfikatorami.

Przy układaniu jastrychu na ogrzewanie podłogowe należy podzielić ten proces na dwa etapy. Pierwszy etap polega na ułożeniu jastrychu do wysokości rur grzejnych, a drugi etap – zaraz po rozpoczęciu wiązania – polega na ułożeniu jastrychu do właściwej wysokości. Po wykonaniu jastrychu należy go sezonować przez około 20-28 dni. Po okresie wiązania, przed pracami wykończeniowymi, podkład powinien być podgrzewany w celu zmniejszenia wilgotności. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta dotyczących podgrzewania, aby uniknąć uszkodzenia podkładu. Ważne jest również, aby temperatura w pomieszczeniu podczas wylewania betonu i w trakcie procesu wiązania nie spadała poniżej +5°C i utrzymywała się na stałym poziomie.

Na co zwrócić uwagę?

Nie można zapomnieć o dylatacji między płytą podłogową a konstrukcją budynku. Szczelina dylatacyjna o szerokości co najmniej 0,5 cm pozwala na naturalne rozszerzanie się podłogi pod wpływem temperatury. Minimalizuje ryzyko uszkodzeń jastrychu, takich jak pęknięcia, deformacje czy zarysowania. Dylatacje należy wykonać wzdłuż wszystkich ścian, filarów i otworów drzwiowych. Dodatkowe dylatacje powinny być stosowane w większych pomieszczeniach o powierzchni powyżej 30 m2. A także w przypadku długich odcinków podłogi o długości powyżej 7-8 m.

instalacja wodnego ogrzewania podłogowego

Przy układaniu rur grzewczych należy zadbać o odpowiednie koordynowanie ich z dylatacjami, aby minimalizować ilość przepustek przez dylatacje. W przypadku konieczności ułożenia rur w miejscach, takich jak progi drzwiowe, należy umieścić je w tulejach z tworzywa sztucznego, aby zapobiec uszkodzeniom rur w trakcie przesuwania podkładu. Długość tulei powinna wynosić 40-50 cm. Również przy wychodzeniu rur z posadzki do rozdzielaczy należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia. Do wykonania dylatacji w warstwie jastrychu często stosuje się taśmy brzegowe, listwy drewniane lub gotowe rozwiązania oferowane przez producentów. Dylatacje muszą przechodzić przez wszystkie warstwy podłogi, od izolacji termicznej po warstwę wykończeniową.

Wykończenie ogrzewanej podłogi

Jeśli chodzi o warstwę wykończeniową podłogi z ogrzewaniem podłogowym, zaleca się stosowanie materiałów, które nie będą izolować przepływu ciepła. Im mniejszy opór przewodzenia warstwy wykończeniowej, tym więcej ciepła będzie oddawane. Z drugiej strony, materiały o większej izolacyjności pozwolą na równomierniejsze rozprowadzenie temperatury w pomieszczeniu. Klej musi być odporny na temperatury do 50°C i trwale elastyczny, aby kompensować naprężenia ścinające między podłożem a posadzką. Wykładziny dywanowe, PVC oraz panele podłogowe laminowane mogą również być stosowane jako warstwa wykończeniowa. Muszą jednak być odpowiednio przystosowane do układania na ogrzewaniu podłogowym. Ważne jest precyzyjne układanie tych materiałów, aby uniknąć powstawania szczelin, które mogą działać jak dodatkowa izolacja termiczna.

Podsumowanie

instalacja wodnego ogrzewania podłogowego

Jeśli planuje się wykończenie podłogi drewnem, grubość parkietu lub desek nie powinna przekraczać 1 cm. Drewno powinno być również odpowiednio wysuszone. W przypadku drewna o większej wilgotności, w trakcie sezonu grzewczego mogą pojawić się szczeliny, co wynika z właściwości higroskopijnych drewna. Wielu producentów zaleca również unikanie stosowania drewna w strefach o wyższej temperaturze. Warto pamiętać, że prawidłowa instalacja podłogowego systemu ogrzewania zapewni komfort bez względu na rodzaj podłogi.

Scroll to Top