Efektywne i profesjonalne deskowanie schodów żelbetowych – porady ekspertów

Profesjonalne deskowanie schodów jest kluczowym elementem w procesie budowy trwałych i bezpiecznych schodów żelbetowych. Poprawne wykonanie deskowania zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia, a także precyzyjne wykończenie i estetyczny wygląd schodów. Przed przystąpieniem do budowy schodów zalecamy skonsultowanie się z doświadczonymi fachowcami. Posiadają oni wiedzę i umiejętności w zakresie deskowania oraz stosowania odpowiednich materiałów i technik.

Budowa deskowania schodów żelbetowych o biegach prostych może być łatwa i przystępna dla każdego. Do tego celu najlepiej użyć desek o grubości 32 mm, podpartych co około 1 m. Deski powinny być ułożone równolegle do biegu schodów, tworząc pochylnię o kącie nachylenia odpowiadającym kątowi nachylenia biegu schodów. Stojaki służą również jako podpora dla poziomego deskowania spocznika.

Wykonanie odeskowania

Aby nadać kształt poszczególnym stopniom schodów, należy przytwierdzić deski o grubości co najmniej 32 mm i odpowiedniej szerokości do ścian klatki schodowej. Szerokość desek powinna odpowiadać wysokości stopni. Deskowanie dla schodów zabiegowych jest bardziej wymagające ze względu na ich skomplikowany kształt. Dolna powierzchnia takich schodów jest krzywoliniowa, dlatego do jej formowania wykorzystuje się wąskie listwy lub sklejkę wodoodporną.

Deski, które kształtują poszczególne stopnie schodów zabiegowych, mocuje się w sposób analogiczny do deskowania schodów prostych. Taka metoda deskowania spodu gwarantuje uzyskanie równomiernej grubości płyty schodowej oraz równą powierzchnię jej dolnej strony. Należy jednak zauważyć, że niektórzy wykonawcy upraszczają ten proces poprzez kształtowanie dolnej strony schodów w sposób schodkowy. Taka praktyka prowadzi do znacznego zróżnicowania grubości płyty schodowej oraz dodatkowego obciążenia nadmiarem betonu. Ponadto, powoduje to nieestetyczny wygląd dolnej strony schodów.

Deskowanie schodów – koszty

deskowanie schodów

Pierwszym elementem, który wpływa na koszty, jest rodzaj deskowania wybrany do schodów. Istnieje wiele różnych typów deskowania, takich jak drewniane deskowania tradycyjne, stalowe deskowania modułowe lub deskowania systemowe. Każdy z tych rodzajów ma swoje własne cechy i koszty, które mogą się znacząco różnić. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na koszty, jest wielkość i złożoność projektu schodów. Im bardziej skomplikowany jest kształt schodów, tym bardziej wymagające i kosztowne mogą być deskowania. Schody o nietypowych kształtach, takie jak kręcone czy spiralne, mogą wymagać bardziej zaawansowanych i specjalistycznych rozwiązań deskowania, co przekłada się na wyższe koszty.

Dodatkowo, koszty deskowania schodów żelbetowych zależą od czasu, jaki będzie wymagany do wykonania prac. Efektywne planowanie i organizacja prac mogą pomóc w zmniejszeniu kosztów związanych z czasem. Innym ważnym czynnikiem jest lokalizacja i dostępność materiałów oraz usług. W niektórych regionach czy krajach mogą występować różnice w cenach materiałów budowlanych oraz wynagrodzeniach pracowników, co wpływa na ogólny koszt deskowania schodów żelbetowych.

Scroll to Top